ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I submit content to incorporate in my logo?

No, you cannot submit content to include in your logo design. However, when you complete the Interactive Online Interview or speak with a Logo Designer, you can discuss your ideas and needs for your logo. In addition, you can submit an image for reference that we can use for ideas when designing your logo. Any images submitted must be of high-quality and must be submitted electronically. Logo Designs cannot have a photo image in them. Photos can be redrawn and converted so that they may be enlarged or reduced to accommodate all logo usage needs for your company.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ