ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I update my Web site after it is published to the Internet?

Yes. You can update your website at any time. For more information, see Setting up your website.

You must republish for your updates to become active.

If you would like a site specialist to perform site updates for you, please see Requesting an Update to your website or call and speak with a PWS Specialist at (480) 463-8344.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ