ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Can I upgrade to an Extended Validation (EV) SSL certificate?

SSLs cannot be upgraded. However, it is easy to transition to a Premium Extended Validation (EV) SSL. Purchase a new EV SSL in the same customer account as your existing SSL, and request it for the same common name.

Your current SSL remains active while your EV SSL request is vetted. When you receive the new certificate, simply install it over your existing certificate.

Note: If the common name is in use in a different customer account, you cannot request a new certificate using that name until you revoke the original certificate from the original account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ