ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I use Flash animation?

Unfortunately, most spider-based search engines do not read Flash®, so using Flash animation on a website will not help improve the site's search engine ranking. If you are submitting pages that are partly Flash-animated, optimize the page's Meta and Title tags, and add well-composed and keyword-rich page copy.

Flash- and HTML-Based Hyperlinks

Because search engine spiders cannot read Flash, crawler-based search engines will detect no links created with Flash. For search engine positioning purposes, regular HTML hyperlinks therefore are considerably more effective than Flash-based links. However, by incorporating both solutions — an HTML and a Flash version of each page link — on the same page, Flash animation can be retained without crippling visiting spiders.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ