ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I use Frames with Search Engine Visibility?

Because search engines cannot read and crawl the body contents and links of sites that are built with frames, framed sites usually don't score high in search engine rankings. If your website uses frames, the page should include a Noframes tag that will provide alternate content for search spiders and browsers that do not support frames.

The Noframes tag may contain a simple message and a link to a no-frame alternate site. Or, the tag can contain the entire HTML code, including links and body content, for the alternate site. The latter option secures that visiting search spiders can crawl the entire site, including all in- and external site links.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ