ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I use open_basedir on my server running Parallels Plesk Panel?

Parallels Plesk Panel 8.0 and above configures the httpd.include file for each domain for overall site security. As such, it enables the open_basedir directive for PHP, so that PHP scripts can only access files located in the '/var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/' and '/tmp' directories.

To modify this setting, create a vhost.conf file in your /var/www/vhosts/domain.com/conf/ directory, and enter the following lines:


php_admin_value open_basedir /path/you/require:/another/path/you/require

Save this file and enter the command:

/usr/local/psa/admin/sbin/websrvmng -a -v

If you are using Parallels Plesk Panel 10, enter the following command instead:

/usr/local/psa/admin/sbin/httpdmng --reconfigure-all

This will update the main httpd.include file to include the new vhost.conf file, and will also gracefully restart the Web service so the changes take effect.

NOTES:

  • Make sure to modify the paths as needed for the actual paths on your server and what your scripts require. Although not as secure, if you are unsure of what paths are required for your PHP to execute properly, you can set the restriction to 'no value' replacing the path with 'none':

    php_admin_value open_basedir none

  • Separate all directories with a colon (:). As an Apache module, open_basedir paths from parent directories are now automatically inherited.
  • The restriction specified with open_basedir is actually a prefix, not a directory name. This means that "open_basedir = /dir/incl" also allows access to "/dir/include" and "/dir/incls", if they exist. When you want to restrict access to only the specified directory, end with a slash. For example: "open_basedir = /dir/incl/"
  • For sites with SSL's, you will also need to create a vhost_ssl.conf in the same manner modifying the paths appropriately based on your settings. For example, if you have not selected the 'Use a single directory for housing SSL and non-SSL content' option in Parallels Plesk Panel under the physical hosting setup, you will need to modify the path to '/var/www/vhosts/domain.com/httpsdocs' for the open_basedir value to apply properly.

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ