ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I use Python 2.7.2 with my hosting account?

Only our Deluxe, Premium, Unlimited, or Ultimate Linux Web or Classic hosting accounts support Python 2.7.2. For more information, see What type of hosting account do I have?

Note: cPanel and Plesk shared hosting accounts do not support Python 2.7.

If your hosting account supports Python, you can use Python 2.7.2 by either:

  • Referencing the path to our Python 2.7.2 installation:
    #!/usr/local/bin/python2.7
  • Using the virtualenv module to create a virtual Python environment. This gives you greater control and flexibility, as well.

About Using the virtualenv Module

To use this feature, you must enable SSH. For more information, see Enable SSH (Secure Shell) access.

For more information about using the virtualenv module, see Python's documentation.

Please note the following:

  • You cannot use any modules that require a compiler within the virtual Python environment.
  • We install mysql-python by default so you can make MySQL connections.
  • You can use easy_install or pip to install modules you need. For more information, see Peak's easy_install documentation and Python's pip documentation.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ