ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel Certified Domain

You can cancel or delete the Certified Domain feature you added to your domain name at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Go to the Account Settings tab and select Renewals and Billing from the menu.
  3. Use the check box to select Certified Domain Registration and then click Cancel Renewal at the top of the page.
  4. Click either the Cancel Renewal button or the Delete my product link.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ