ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel DNS hosting

You can cancel DNS Hosting for a domain at any time. This will remove and deactivate the zone file from your account with us, allowing you to manage DNS elsewhere.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  My products tab
 3. Click Manage All next to Domains:
  click manage all
 4. From the top menu, click the DNS tab and select Manage Zones.
  click manage zones
 5. Enter your domain name in the search box, then select the domain from the drop-down options.
 6. At the bottom of the page, under Advanced Features, click on the Remove DNS Hosting link.
  click add dns hosting
 7. Confirm the removal by clicking Remove in the new window.
  click add dns hosting

  Note: Please allow up to 24 hours for this process to fully complete.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ