ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel DNS hosting

You can cancel Hosted DNS for a domain at any time. This will remove and deactivate the zone file from your account with us, allowing you to manage DNS elsewhere.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you'll be working with. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Under the DNS drop down, select Cancel Hosted DNS.
    cancel hosted dns
  4. Check the box to confirm cancellation, then select Save.
  5. Note: Please allow up to 24 hours for this process to fully complete.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ