ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel my domain

We understand there may be situations where you no longer wish to have a domain name registered to you. If you decide to cancel (delete) a domain from your account, you can do so at any time.

Warning: When you cancel a domain name, it is immediately deleted from your account. The cancellation cannot be undone. You may wish to Turn off auto renew instead.
 1. Log in to your GoDaddy account and open your product (Need help opening your product?)
 2. From the Domain Manager, select your domain name to go to the Domain Settings page.
 3. Check if your domain has Protected Registration enabled. If so, it MUST be removed first.
 4. Make sure the domain is in an active status (i.e., not expired or pending a contact update).
 5. Scroll down to the Additional Settings section.
 6. Click the Delete Domain link.
  Delete domain link
 7. Select Yes, I want to delete this domain and make it available for someone else to register.
 8. Click Delete domain to confirm deletion and cancel your domain name.

Note: If the Delete domain link is showing as Disabled, make sure your domain name is in an active status and does not have Protected Registration enabled.

More info

 • The registry may hold your canceled domain name before releasing it for others to use, so you might be able to re-register it once it is released.
 • For refund eligibility, see our Refund policy.
 • Looking for a different domain name? Learn more about Registering domain names.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ