ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel my domain

We understand there may be situations where you no longer wish to have a domain name registered to you. If you decide to cancel (delete) a domain from your account, you can do so at any time. When you cancel a domain name, it is immediately deleted from your account. You may wish to turn off auto renew instead.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain name to go to the Domain Settings page.
 3. Scroll down to the Additional Settings section and select the Delete Domain text.
  Delete domain link

  Note: If the Delete domain text shows as Disabled, make sure you don't have a pending contact update approval and Protected Registration has been removed.

 4. Select Yes, I want to delete this domain and make it available for someone else to register.
 5. Click Delete domain to confirm deletion and cancel your domain name.

More info

 • The registry may hold your canceled domain name before releasing it for others to use, so you might be able to re-register it once it is released.
 • For refund eligibility, you can review our Refund policy.
 • Looking for a different domain name? Learn more about Registering domain names.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ