ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Cancel my domain backorders and monitoring

You may decide a monitored or backordered domain no longer suits your needs, so you can cancel these services at any time within your account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center.(Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Buy & Sell > Backorders and Monitoring.
    select buy and sell from menu
  3. Check the box next to the domain you're canceling, then select Remove Selected.
  4. Check the box next to Remove backorders and monitoring, then select Ok.
  5. You'll see a confirmation message that your changes have been submitted and updates will process within a few minutes, then select OK.

Related steps

More info