ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel my domain transfer-in

You can cancel incoming domain transfers in the Domain Manager. Incoming transfers occur when you transfer a domain name from another registrar to your account with us.

Note: EURid charges a non-refundable fee for .eu domain name transfers. Therefore, you cannot get a refund if you cancel a .eu domain name transfer.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Domains menu, select Transfers.
  7. Select the domain transfer you want to cancel, and then click Cancel.
  8. A confirmation message displays. Click OK.

For information about canceling outgoing transfers, see Accept or decline a transfer to another registrar.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ