GoDaddy Studio วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ยกเลิกการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio PRO ของฉัน

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio PRO หรือ Teams ได้ทุกเมื่อ เมื่อช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินของคุณสิ้นสุดลงคุณจะกลับไปมีบัญชี GoDaddy Studio ฟรี

หมายเหตุ: การลบเฉพาะแอพ GoDaddy Studio จะไม่ยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณคุณจะยังถูกเรียกเก็บเงิน 

หากต้องการยกเลิกการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio PRO ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับแพลตฟอร์มของคุณ

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio PRO ผ่านแอพการตั้งค่าของ Apple

 1. เปิดแอพ การตั้งค่า บนอุปกรณ์ของคุณ
 2. แตะ Apple ID ของคุณ
 3. เลือก การสมัคร ใช้งาน
 4. ค้นหา GoDaddy Studio แล้วเลือก
 5. ที่ด้านล่างของหน้าจอให้เลือก ยกเลิกการสมัคร ใช้งาน

จาก Google Play Store:

 1. เปิดแอพ Google Play Store
 2. เลือกรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน
 3. เลือก การชำระเงินและการสมัครใช้ งาน
 4. เลือก การสมัคร ใช้งาน
 5. เลือก GoDaddy Studio
 6. ที่ด้านล่างของหน้าให้เลือก ยกเลิกการสมัครใช้ งานจากนั้นยืนยันการยกเลิกของคุณ

จากแอพ GoDaddy Studio:

 1. ลงชื่อเข้าใช้แอพ GoDaddy Studio ของคุณ
 2. เลือกที่มุมขวาบนการตั้งค่า Android การตั้งค่า
 3. ภายใต้ จัดการ ให้เลือก การสมัคร ใช้งานของฉัน
 4. เลื่อนลงแล้วเลือก ยกเลิกการสมัครสมาชิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio บนบัญชี GoDaddy ของคุณได้

 1. ลงชื่อเข้า ใช้บัญชี GoDaddy ของ คุณ
 2. ที่มุมบนขวาของหน้าจอให้เลือกชื่อโปรไฟล์ของคุณหรือชื่อโปรไฟล์การตั้งค่า Android ไอคอน โปรไฟล์
 3. จากเมนูที่ปรากฏขึ้นให้เลือกการ ต่ออายุและการเรียกเก็บเงิน
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องทางด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยกเลิก
 5. ใกล้กับด้านบนของหน้าให้เลือก ยกเลิกการต่ออายุ
 6. ยืนยันการยกเลิกโดยเลือก ยกเลิกการต่ออายุ อีกครั้ง

เมื่อยกเลิกการสมัครใช้งานแล้วคุณจะยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไปแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม