ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Cancel my incoming domain transfer

You can cancel an incoming domain transfer from another registrar in our GoDaddy account. Cancelling the incoming domain transfer will keep the domain with your current registrar and does not cancel the domain itself.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Domains menu, select Transfers:
    select transfers from domains menu
  3. Under the Pending Transfers heading, select Transfers In.
    transfers in or out
  4. Check the box next to the domain(s) you want to resend the email for. Or, click the check mark icon and Select All
  5. Select Cancel Transfer.
  6. Select Yes, Cancel Transfer.

You'll see a confirmation alert letting you know the incoming domain transfer has been cancelled.

Related Step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ