ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Cancel my pending certificate request

If you submitted your SSL certificate request for the wrong domain name and it hasn’t been issued, you can cancel the pending request, which will reset the SSL certificate credit.

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help opening your product?)
  2. Under Certificate Details, next to Status and Pending Verification, click Cancel.
    Click Cancel
  3. A Certificate request pending cancellation banner will appear.

When your pending request is cancelled, you can then request a new SSL certificate.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ