ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Cancel premium application subscriptions

Canceling a premium quick-install application subscription through GoDaddy Hosting Connection is simple.

To Cancel Your Premium GoDaddy Hosting Connection Application Subscription

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
  5. Click the My Applications tab.
  6. Select the application to cancel and click Installation details.
  7. Click Cancel subscription.
  8. Review the change subscription warning dialog, select a reason for cancellation and type OK into the change subscription conformation box.
  9. Click Continue.

Your premium application subscription will be canceled. You will receive an email conformation when cancellation is complete.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ