ยกเลิกการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2SV) ขั้นตอนจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือคีย์รักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์) ที่คุณตั้งค่าไว้แต่เดิมสำหรับ 2SV หรือไม่

ฉันมีอุปกรณ์ (หรือการสำรองข้อมูล)

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ ล็อกอินและรหัส PIN หน้า
 2. ระบบอาจแจ้งให้คุณล็อกอิน หากคุณเปิดใช้ 2SV สำหรับล็อกอินทั้งหมด คุณจะต้องกรอกรหัสที่เราส่งให้คุณ รหัสจากแอปพลิเคชันตรวจสอบความถูกต้อง หรือป้อนคีย์รักษาความปลอดภัยของคุณเอง
 3. จำเป็น: หากคุณเปิดใช้ 2SV สำหรับเฉพาะธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง คุณก็ต้องกรอกรหัสที่เราส่งให้คุณ รหัสจากแอปพลิเคชันตรวจสอบความถูกต้อง หรือป้อนคีย์ความปลอดภัยของคุณเอง
 4. ในช่อง "การตรวจสอบความถูกต้องแบบสองขั้นตอน" ให้คลิก "แก้ไข"
 5. ถัดจากวิธีตรวจสอบความถูกต้องหลัก (ด้านล่าง คุณต้องการรับรหัสตามค่าเริ่มต้นด้วยวิธีใด) ให้คลิก ลบ เราจะปิดใช้งาน 2SV ทันที
 6. หากคุณกำหนดวิธีการสำรองสำหรับ 2SV โปรดทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับวิธีการสำรอง

ฉันไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นั้น (หรืออุปกรณ์สำรอง)

หากต้องการยกเลิก 2SV เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ 2SV อีกต่อไป (โทรศัพท์หาย ฯลฯ) คุณต้องส่งอีเมลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนให้เราตามที่อธิบายไว้ที่นี่

 1. สร้างอีเมลที่ใช้หัวเรื่องว่า "การปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน"

  หมายเหตุ: อีเมลนี้ต้องมาจากที่อยู่อีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หากคุณต้องการอัพเดตที่อยู่อีเมล โปรดอัพเดตที่ www.changeupdate.com

 2. ในเนื้อหาอีเมล ให้กรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชี GoDaddy ของคุณ และเหตุผลที่ต้องการยกเลิก 2SV
 3. คัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ทั้งหมดในอีเมล:

  “ข้าพเจ้ายอมรับ” ตามรายละเอียดต่อไปนี้: ข้าพเจ้าขอให้ GoDaddy ยกเลิกการตรวจสอบความถูกต้องแบบสองขั้นตอน ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีที่ระบุข้างต้น หรือหากไม่ใช่เจ้าของบัญชี ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเมื่อยกเลิกการตรวจสอบความถูกต้องสองขั้นตอน บัญชีจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมนี้อีกต่อไป และเนื้อหา/โดเมนใดๆ ในระบบจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าทั้งนายทะเบียนและผู้แนะนำสมาชิกใดๆ ต่างไม่มีข้อรับผิดชอบต่อข้าพเจ้าหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดในเรื่องซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการหลังจากคำขอนี้ ข้าพเจ้าขอละเว้น และการอ้างสิทธิ์ใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำร้องต่อนายทะเบียน หรือกลุ่มผู้แนะนำสมาชิกใดๆ ที่เกี่ยวข้องนี้เป็นโมฆะ นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังตกลงที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และตกลงชดใช้ให้กับนายทะเบียน และกลุ่มผู้แนะนำสมาชิก สำหรับความเสียหาย การสูญหาย หรือค่าปรับใดๆ รวมถึงค่าทนายที่ยอมรับได้ ที่เป็นผลมาจากการอ้างสิทธิ์ การดำเนินการ ข้อเรียกร้องใดๆ จากกลุ่มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคำขอ คำอนุญาตนี้ หรือการดำเนินการใดๆ โดยเป็นไปตามการดำเนินการของนายทะเบียนหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ

 4. แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ออกโดยรัฐบาลของคุณเป็นฉบับสี สำเนาจะต้องเป็นฉบับสี และระบุชื่อเต็มและลายเซ็น วันเกิด วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ รวมถึงภาพบุคคลต้องสามารถระบุตัวตนได้ชัดเจน
 5. ส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารประจำตัวประชาชนมาที่ twostepcancel@godaddy.com เราจะตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ