ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Canceling a Pending Certificate Request

If you submitted your SSL certificate request for the wrong domain name and it hasn't been issued yet, you can cancel the pending request and return the credit to your account.

To Cancel a Pending Certificate Request

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click SSL Certificates.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Next to the certificate you want to use, in the Action column, click View Status.
  5. In the Certificate Details section, in the Status row, click (cancel).

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ