ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Canceling Business Registration

You can cancel the Business Registration for your domain name at any time.

To Cancel Business Registration

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Go to the Payments tab.
  3. Click Product Billing.
  4. Use the check boxes to select your Business Registration account, and then click Cancel Item.
  5. In the Cancel Selected Items window, click Confirm.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ