ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Canceling Domain Backorders and Monitoring

If you no longer want to monitor or backorder a domain name, you can cancel your Domain Backorders and Monitoring service through the Domain Manager.

To Cancel Domain Backorders and Monitoring

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the My Products section, click Domains/Domain Manager.
  3. From Buy/Sell, select Backorders and Monitoring.
  4. Select the domain names you want to cancel.
  5. Click Remove Selected.
  6. Select Remove backorders and monitoring.
  7. Click OK twice.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ