ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Canceling Domain Listings

If you have not accepted any offers or counter offers, you can cancel the listing on GoDaddy Auctions®.

To Cancel Domain Listings

  1. Log in to GoDaddy Auctions.
  2. Hover over Selling List and select Selling.
  3. Select the domain listing you want to cancel.
  4. Click Delete to confirm you want to cancel the listing.

Note: Auctions created through Push to Auction cannot be canceled.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ