ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

CDONTS Example for ASP Hosting

This is an example of a CDONTS script that works with our ASP hosting plan. This script has an auto-redirection at the end of it.

Note: This script will not work on Windows® hosting plans running IIS 7.

Modify the items in italics below to match your particular settings.

<%
from = request.form("from")
body = request.form("body")
subject = request.form("subject")
%>

<%
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objMail.From = from
objMail.Subject = subject
objMail.To = "hard-code your email address"
objMail.Body = body
objMail.Send

Set objMail = Nothing
Response.redirect "thankyou.asp" '<- auto-redirection
'You must always do this with CDONTS.
'Change the page name to one that exists on your site.
%>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ