ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Centering text

You can center text using a button in your text module. This is best for if you want to center a small amount of text, as an occasional formatting choice. If you want your text centered all the time, make that change to your text type in the style editor.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
  2. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
  3. Add a module with a text block, or click in any existing text block.
  4. Highlight the text that you want to center.
  5. Click Center text button (Center text), at the bottom of the text module.
    Highlight text and click centering text button
  6. You will see -> and <- on either side of your text. This means that text will show as centered, when you preview.
  7. Click Preview at the top of the text module.
  8. Click Save at the top or bottom of the page.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ