ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .ch

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .ch คือส่วนขยายที่เป็นตัวแทนของสวิตเซอร์แลนด์

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .ch ได้บ้าง ใครก็ได้
ข้อจำกัดของชื่อโดเมน ยาว 3-63 ตัวอักษร
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว สนับสนุน
การลงทะเบียนแบบปลอดภัย สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบกลุ่ม สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง3
IDN ละติน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง4
ผู้รับจดทะเบียน SWITCH

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

โดเมน .ch จะต่ออายุผ่านคุณสมบัติการต่ออายุอัตโนมัติเท่านั้น คุณไม่สามารถต่ออายุด้วยตนเองและจะหมดอายุเสมือนปกติหากปิดคุณสมบัติต่ออายุอัตโนมัติ ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ หลังจากโดเมนหมดอายุแล้ว โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราสำหรับความช่วยเหลือเพื่อกู้คืนโดเมน

หมายเหตุ: การเรียกเก็บเงินเพื่อต่ออายุ .ch จะเกิดขึ้น 12 วันก่อนวันหมดอายุ 5 วันก่อนวันหมดอายุ และหนึ่งวันก่อนหมดอายุ โดเมนจะยังคงใช้งานได้หลังจากการเรียกเก็บเงินที่ล้มเหลวจนถึงวันสุดท้ายของการหมดอายุ

2 ข้อกำหนดของเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 สนับสนุน
DNSSEC สนับสนุน
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 0
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 13

ต้องมีเนมเซิร์ฟเวอร์สองรายการสำหรับโดเมนเพื่อแก้ไข

การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียนบนชื่อโดเมน .ch ของคุณ (ชื่อ นามสกุล หรือชื่อองค์กร/บริษัท) โปรดติดต่อแผนกสนับสนุนของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้ผ่านโปรแกรม Domain Manager ดูที่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉันสำหรับข้อมูลเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

หมายเหตุ: ห้ามใช้ชื่อโดเมนที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมายขีดคั่น เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีเครื่องหมายขีดคั่นในตำแหน่งที่สามและสี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียน

4 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหัวข้อทั้งสองของหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ