ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Change a CNAME record

You can change a CNAME, or alias, record in your DNS (Domain Name System) zone file for a domain registered with GoDaddy. CNAME records use a domain prefix, such as blog.coolexample.com to point to another domain name, or URL. You can also edit a subdomain that points to an IP address. If your domain is not registered with GoDaddy, you can edit a CNAME using DNS hosting.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to the Additional Settings section and select Manage DNS.
  click manage dns
 4. On the DNS Management page, next to the record you wish to edit, click the edit dns pencil icon pencil icon.
 5. In the edit window, make your changes to the record.
 6. Field name What to enter
  Host The host name, or prefix, the CNAME record will be set to.
  You can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. The host cannot exceed 25 characters or be the @ symbol.
  Points to The URL you are setting as the destination for the host. Type @ to point directly to your root domain name.
  TTL How long the server should cache information

  Note: The most common CNAME host is www, with the @ symbol entered for the Points to field. This will make www.coolexample.com load to the same webpage as the root domain, coolexample.com.

 7. Click Save to complete the process.
 8. Note: All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Show me how

edit a cname record

Next steps

More info

 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ