ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Change a customer’s existing appointment or event

Sometimes life happens, and you need to change a customer’s appointment or event time.

Note: You can only change to a different time and date of that type of appointment or repeating event. To change event types, see add a customer to an existing online appointment or event. One-time events can’t be changed to a different time or date, because they only happen once.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. In the Dashboard, go to Appointments > Calendar. You’ll see a list of all the upcoming appointments and events.
 4. Open the customer's booking.
  • If it is a repeating event, select an item to see details about that event. Then select a customer to see the customer’s details.
  • For appointments, select the appointment to see the customer’s details.

  Note: Select the customer’s name to update their name and contact information, or to add notes about the customer.

 5. For appointments and repeating events, select Edit Booking to change appointments to a different time or date.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ