ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Change a delegate's access level

If you granted delegate access to others, you can change their access levels, which lets you control what they can do in your account.

  1. Go to your GoDaddy Delegate Access page. You might be prompted to log in.
  2. In the People who can access my account section, next to the delegate whose access level you want to change, click Edit.
    click edit
  3. Select the new access level, and then click Save.

    Note: To completely remove a delegate from your account, click Remove (under the Save button).

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ