ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Change a domain in WordPress

The steps below will help you update your WordPress site to use a new domain name. After changing the domain you may also need to update the domain on the hosting account itself.

If you have a Managed WordPress account, then you can skip these steps and update the domain in your hosting interface.

  1. Log in to WordPress
  2. Click on the Settings menu.
  3. Select General.
  4. Update these fields with the new domain name:
    • WordPress Address (URL)
    • Site Address
  5. Click Save Changes.

Now you will need to update the domain name within your hosting control panel. (Web Hosting / cPanel / Plesk)

Next steps

  • If your new domain is registered in a different account or with a third party, then you may need to locate your new IP address, so you can update the DNS.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ