ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Change a page element in WordPress

Modifying an existing page element in WordPress usually requires a plugin or manual customization. When changing elements on your site, you have two options:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Change or remove text, a picture or a link.
  • Change the position of a sidebar.
  • Add, remove or change social media icons to the site.
  • Add, remove or change a newsletter opt-in.
  • Add, remove or change an author box to the blog posts.

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Add an author box to WordPress posts Basic
Add social media buttons to WordPress Basic
Add a newsletter opt-in in WordPress Basic
Change the layout of a page or post in WordPress Difficult
Add an image to a post or page in WordPress Basic


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ