ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Change a page name

You can change the name of any page on your site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the page menu, and click the pencil-paper (edit) button.
  Select page and click pencil button
 5. Use the Edit Page fields to update the page.
  Select page and click pencil button
 6. After you make your changes, click Save to close the window.
  Fill in Page Filename

  Note: Use a Page filename that identifies your page's specific purpose or content. (It need not match the Page name.) Keep it to 1-4 words, separating each with a hyphen or underscore. Include the file extension (.html or .php) only if you're migrating from Website Builder version 6.

 7. Click Publish, then click the confirmation window link to see the change live on your site.
  Click link for live view

  Note: To set any page as the Home page, select it in the menu and click .

Next steps

Related Links


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ