ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Change a secondary domain's root folder in cPanel hosting

If you have either a Deluxe, Premium, Unlimited, or Ultimate hosting account, you can add secondary domain names to your hosting account. Secondary domains have websites that work independently of the primary domain's hosted in separate folders. For more information, see What type of hosting account do I have?

At any time, you can change which folder your secondary domain names use for the root of their websites.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. Click Addon Domains.
  6. In the Addon Domains section, next to the domain you want to change, click the pencil.
  7. Enter a new document root, starting at your home directory, and then click Change.

The secondary domain name now displays the index file you uploaded to that folder. For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ