ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Change a secondary domain's root folder in cPanel hosting

If you added a secondary domain name to your hosting account, you can change its root folder at any time.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  3. In the cPanel home page, click Domains and then select Addon Domains.
  4. Under Modify Addon Domain, next to the domain you want to change, click the pencil.
  5. Enter a new document root, starting at your home directory, and then click Change. The secondary domain name now displays the index file you uploaded to that folder.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ