ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Change a secondary domain's root folder in Plesk hosting

If you have already added a secondary domain to your Deluxe or Ultimate Plesk hosting account, you can change the root folder this domain is using. This will change which folder your secondary domain uses for its websites.

Note: Don't know what kind of hosting you have? You can find that out in your account settings.

 1. On your Plesk home page, next to the domain you want to change, click Hosting Settings.
  1. Not in Plesk? Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Complete step 1 above.
 2. In the Document Root field, enter the new path for this domain. This will be the new root folder for your website.

  Note: If you have already installed an application for this domain, you will not be able to change the domain root folder until the application is removed.

 3. Click OK at the bottom of the page.

The secondary domain name now points to the new folder. If your website files are in the new folder, your website will display when you navigate to your domain in a web browser.

Next steps

 • You can move your old website files into the new document root with the Plesk file manager.
 • Alternatively, you can use an FTP client to move your files into the new document root.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ