ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change a secondary domain's root folder in Web & Classic Hosting

Secondary domains have websites that work independently of the primary domain's hosted in separate folders. At any time, you can change which folder your secondary domain names use for the root of their websites.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the More menu, select Hosted Domains.
  5. Select the domain you want to use, and then click Edit.
  6. In the Folder field, enter the name of the folder you want to use preceded by /; for example, /blog.
  7. Click OK.

The secondary domain name now displays the index file you uploaded to that folder. For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ