ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Change an A record

You can edit an A record in your DNS (Domain Name System) zone file for a domain registered with GoDaddy. An A record connects your root domain name to an IP address and lets web browsers find your website. A records are commonly used to point to a hosting account, or to create a subdomain. If your domain is not registered with GoDaddy, you can edit an A record using DNS hosting.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the Domain Manager, select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to the Additional Settings section and select Manage DNS.
  click manage dns
 4. On the DNS Management page, next to the record you wish to edit, click the edit dns pencil icon pencil icon.

  Note: Don't see the pencil icon? Check these settings or products:
  • Do you own Search Engine Visibility? Contact customer support
  • Is domain forwarding turned on?
  • Is the domain connected to 3rd party site (e.g., Squarespace or LinkedIn)? Visit that site to disconnect it.
  • Is a firewall turned on in Website Security? Edit your IP address

 5. Edit the fields as needed:
 6. Field name What to enter
  Host The host name the A record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  Points to The IP address you are setting as the destination for the host
  TTL How long the server should cache information
 7. Click Save when finished.
 8. Note: All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Show me how

edit a cname record

Next steps

More info

 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ