ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Change an SPF record


A Sender Policy Framework (SPF) record is a specific type of TXT record that lets you explicitly define the outgoing mail servers that can send email from your domain name. You can use them to help prevent spam (although they are not a full-proof guarantee against spam). When incoming mail servers receive email messages from your domain name, they compare the SPF record to the outgoing mail server information. If the information doesn't match, they identify the email message as unauthorized.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, in the Records section, click the Click pencil icon on existing MX records (pencil icon) next to TXT.
 3. Make any changes to the record, and click Save when finished.

Note: You can create multiple TXT SPF records, but their cumulative lengths cannot exceed 512 characters.

To change an SPF record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, in the Records section, click the Click pencil icon on existing MX records (pencil icon) next to TXT.
 10. Make any changes to the record, and click Save when finished.

Note: You can create multiple TXT SPF records, but their cumulative lengths cannot exceed 512 characters.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ