ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Change contact information for my website members

Use Websites + Marketing's members section to change the email address, phone number or name for any of your site's members.

Note: This feature is currently only available to U.S. customers.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Select the Connections tab and choose Members.
  select Members
 3. If you're on a mobile device, select the three dot button, tap Select Mode and then tap a member name. Otherwise, just click the member name.
  choose-select-mode
 4. Use the Edit Contact window to change a member's email address, phone number or name.
  change-contact-info

  Note: You can also select Delete to remove the person from your site's membership list.

 5. Select Save. Your changes are saved automatically and you're returned to the member list.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ