เปลี่ยนการแสดงปุ่มโซเชียลมีเดีย

By adding a Social section to your site, you can add button links to your social media accounts. Options include Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, and Google+.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit.
  Click Edit
 3. Scroll to where you want to add a section and click the green plus.
  Click green plus button
 4. Click Social panel in Add Section panel.
  Click social
 5. Click the row of small social buttons to add the Social section.
  Click row of buttons
 6. When the Section Added confirmation appears, click the Social section to begin adding links to your various social media accounts.
  Enter links
 7. Any changes are saved automatically, so when you're finished, click Preview.
 8. If you're happy with the results, click Publish Site (mobile phone) or Publish (desktop/tablet).

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ