ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Change display of social media buttons

Give your website visitors a way to visit your social media sites. Options include Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Yelp, Houzz, Discord, Twitch and TikTok.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
  4. Go to the page and location you want to add your social media buttons, and add a section.
  5. Search for the Social section and select Add.
  6. Add links to your various social media accounts. If you'd like, use the Accent section to choose your background color (your theme color, black or white).
  7. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

Note: We offer GoDaddy Social where our experts manage your online life, if you prefer to spend your time on other things.

More info