ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change Email Address Used

The Website Builder contact email address is used for any forms included on your website. Once a user submits a form, the information is sent to the contact email address you specified when you set up your Website Builder account. You can change this email address at any time.

A valid email address must be entered in this field.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
  4. From the Settings menu, select Site.
  5. In the Email Address field, enter the email address you want to use to receive your form submissions.

    Note: The contact form cannot send to Live™, Gmail™, or Hotmail® addresses. You must use an email address associated with your domain.

  6. Click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ