GoDaddy วิธีใช้

เปลี่ยนขนาดรูปภาพใน WordPress

ถ้าคุณมีรูปภาพที่มีขนาดไม่ตรงตามต้องการบนหน้าหรือโพสต์ และจะต้องปรับเปลี่ยน

  1. คลิก หน้า หรือ โพสต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแก้ไขสิ่งใด
  2. คลิก แก้ไข ภายใต้ชื่อเรื่องของหน้าหรือโพสต์
  3. คลิกปุ่ม เพิ่มสื่อ
  4. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแทรก
  5. ภายใต้ การตั้งค่าการแสดงผลสิ่งที่แนบ ทางขวามือ ให้เลือกขนาดที่ต้องการจากเมนูขนาดแบบเปิดลง
  6. คลิกปุ่ม แทรกในหน้า

คุณได้อัพเดตขนาดรูปภาพที่ใช้งานอยู่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม: