ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Change language for subscribers

GoDaddy Email Marketing uses the Subscriber language settings for all default messages that your subscribers see. This includes unsubscribe instructions, sign up confirmation emails and text in your email footer. Make sure to select the language of your target subscribers!

Note: If you want to change your overall account language for yourself, click the language menu at the very bottom of any GoDaddy Email Marketing page.

  1. Click on the Settings option from the top of your screen.
  2. Select the Language tab, on the right of the Settings page.
  3. Choose your language from the Subscriber language menu.
  4. Click the Save account info button at the bottom of the page, to commit your selection.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ