ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Change module types

After you add a campaign module, you may want to change the type of module — and you can, without losing the content you've already added to an existing module. For example, maybe you want to flip an image on the right side to the left side of a text block.

Image and Text module
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy account and open Email Marketing. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.
    Click Edit
  3. You must be in Edit mode to change modules in your campaign.

  4. The module type name appears at the top center of each module in your campaign. In the example below, the module type name is Text & Image. Click Text & Image, and then choose a new module from the list.
    Click and drag the handle
  5. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ