ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change multiple products

As you add more products into your store, being able to change several at once will save you time. For example, you can change the price, sizes, and names of multiple products in the same window.

 1. Log into your GoDaddy Account.
 2. In the My Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Products tab, then click Products.
  Click products under the products tab.
 4. Click Bulk Edit.
  Click Bulk Edit to make changes.
 5. You have the option of changing products Name, Price, Sale Price, Quantity, SKU, making them Featured, and editing the Category for all products in the same screen.
  Fill out information for any many products as you want.

 6. When you're done making changes, click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ