ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change my album blog settings

In your Photo Album account, you can edit any blogs you've added to your Blog Photo list. In this way, you can update a blog address, user name, or password information. You can also delete a blog from the list.

To Edit a Blog in Your Blog Photo List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Settings.
 5. Click the Blog Settings tab.
 6. Click the Edit (pencil) icon next to the Blog address you want to modify.
 7. Update any information you want to change.

  Note: All fields are required.

 8. Click Save.

To Delete a Blog from Your Blog Photo List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album Accounts.
 3. Click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Settings.
 5. Click the Blog Settings tab.
 6. Click Delete next to the Blog address you want to modify.
 7. Click Save.

For assistance sending photo blog entries to your blog, see Blogging my album photos.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ