ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change my cache level

After you set up your Web Application Firewall (WAF), you'll get protection and speed optimization due to our high performance caching. Since the WAF helps speed up your website, you may see improvements in your SEO.

GoDaddy offers four caching options. Curious about which one is best for your website? Check out this table:

Caching Level Recommended Site Type Page Caching Time Redirects (301/302) Caching Time Not Found (404) Caching Time Respects Caching Headers
Enabled Static websites, no dynamic content and infrequent updates. 180 minutes 180 minutes 4 minutes No
Minimal Caching News portal, blogs or sites with content updated daily and no user sessions. 8 minutes 15 minutes 2 minutes No
Site Caching eCommerce, forums, membership sites and custom applications. 180 minutes 180 minutes 4 minutes Yes
Disabled Non-public facing websites or websites using external CDNs. 1 minute* 10 minutes 1 minute Yes

Change my caching level

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to use, click Manage.
 3. On the navigation menu, click Firewall.
  Firewall
 4. Click the gear icon and then Performance.
  Performance
 5. Choose the caching level you want to use, and click Save Caching Level.
  Save Caching level

More info

 • If you're having caching issues, make sure you're using the correct caching level, and then check out Troubleshoot cache issues
 • No matter which cache level you choose, static files will be cached for 3 days. This is done to prevent certain kinds of DDoS attacks.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ