ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change my contact preferences in GoDaddy Pro

You can select the things that you want to be contacted or notified about, including account, special offers and product related information from GoDaddy Pro.

Note: Changing your contact preferences won’t affect any event notifications you’ve already set up.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Home in the left sidebar.
 3. Click your image in the upper-right corner and then click Settings.
  Open settings
 4. Click Privacy Settings.
 5. In the Contact Preferences section, select how would you like to hear from us.
  • Transactional Notifications are critical notifications and updates related to your account and products. These are required to fulfill service obligations (order confirmations, password resets, account-ready notifications, renewals, security notifications) and as such, they can't be deactivated.
  • Account Summary and Updates are account and profile summaries with related information, news and offers to keep you on top of your account and products.
  • Product Information and News are product upgrades, information and newsletters that may interest you.
  • Promotional Offers and Surveys allow you to receive promotional offers and occasional surveys that help us help you by improving products and services that we offer.
 6. Click Save settings. These settings will only affect your GoDaddy Pro account.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ