ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Change my credit card expiration date or billing address

It's always a good idea to keep your credit card info up-to-date in your account. Here's how to change or update the card expiration date or billing address.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Next to the card with the expiration date or billing address you want to change, click Edit.
  3. Use the Expires menu to change the card expiration date, and then change the billing information (name, phone number, address, and so on) as needed.
  4. When you're done, click Save.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ