ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Change my data center

To improve the speed of your website for its primary audience, you should choose the data center located closest to them geographically. While you can choose the data center when you set up your account, you might want to change it afterward.

Warning: Your website will experience downtime while it's being migrated between data centers. Unfortunately, there is no way to circumvent the downtime.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. In the Settings section, next to Data center, click Change.
  5. Click Next.
  6. Complete any necessary purchases and click Checkout.
  7. You will then be able to go to your cPanel account Settings section, and next to Data center, click Schedule.
  8. Select the data center you want to use, as well as the best time for your site to experience downtime for the migration.
  9. Click Schedule Migration.

We will email you to confirm your migration once it starts and once it's complete.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ