ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

เปลี่ยนชื่อโดเมนของฉัน

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกับบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนให้กับบัญชี Website Builder แบบฟรีได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนโดเมนที่มีใบรับรอง SSL โดยตรงได้ เนื่องจากใบรับรอง SSL จำเป็นต้องได้รับการป้อนใหม่

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ
 2. ในรายการ Products (ผลิตภัณฑ์) ให้คลิก Website Builder (ตัวสร้างเว็บไซต์) แล้วคลิก Manage (จัดการ) ที่อยู่ติดกับบัญชีที่คุณต้องการใช้
 3. จากแท็บ Settings (การตั้งค่า) ให้คลิก Domain Settings (การตั้งค่าโดเมน)

  หมายเหตุ: หากคุณเห็นปุ่ม Publish (เผยแพร่) ในด้านขวาบน ให้คลิก Exit Designer (ออกจากโปรแกรมออกแบบ) เพื่อย้อนกลับไปที่ที่คุณสามารถดูแท็บ Settings (การตั้งค่า) ได้

 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  ป้อนโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ที่อื่น:
  • Select a domain of mine (เลือกโดเมนที่เป็นของฉัน) หากคุณต้องการใช้โดเมนที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีนี้
  • Type a domain registered elsewhere (พิมพ์โดเมนที่ลงทะเบียนไว้ที่อื่น) หากคุณต้องการใช้ชื่อโดเมนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีนี้
  • Create a subdomain (สร้างโดเมนย่อย) หากคุณต้องการใช้โดเมนย่อยของชื่อโดเมนในบัญชีของคุณ เช่น subdomain.coolexample.com

  หมายเหตุ: หากคุณเลือก Type a domain registered elsewhere (พิมพ์โดเมนที่ลงทะเบียนไว้ที่อื่น) คุณจำเป็นต้องติดต่อบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสำหรับโดเมน "ภายนอก" (ที่ไม่ใช้ GoDaddy) นั้นด้วย

 5. คลิก OK (ตกลง)
 6. คลิก Edit Site (แก้ไขเว็บไซต์)
 7. คลิก Publish (เผยแพร่)

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ