ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Change my email account plan

Upgrade or downgrade your Workspace Email account, or switch to Microsoft 365 from GoDaddy, anytime you'd like.

How to... If you want to...
Upgrade my Workspace Email plan Add more email addresses, storage space or IMAP support.

IMAP support lets you access and change messages across multiple devices. For example, if you read a message in your desktop's email app, it also shows as read on your phone.
Downgrade my email account plan Decrease to only one email address and less storage.
Switch from Workspace Email to Microsoft 365 Increase your online mobility and integration with Microsoft 365 from GoDaddy productivity tools.

Related step

More info